Το γραφείο μας αναλαμβάνει.

.Οικοδομικές άδειες

.Ανακαινίσεις - Διακοσμήσεις

.Τοπογραφικά

.Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου

.Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

.Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

.Κατασκευές